Podmienky používania portálu Xporno.sk:

Používaním stránky súhlasíte s podmienkami používania uvedenými nižšie. Nachádzate sa na stránke s erotickou a sexuálnou tematikou. Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce podmienky používania:

 1. je mi viac ako 18 rokov a dosiahol som dospelosť.
 2. pokiaľ sa nachádzate v štáte, v ktorom je hranica dospelosti stanovená
  odlišne od Slovenskej republiky, potvrdzujete, že spĺňate všetky podmienky
  dospelosti v danom štáte a že vstup na tieto stránky nie je omedzený a / alebo
  zakázaný predpisom štátu, v ktorom sa nachádzate a / alebo ktorého ste štátnym
  príslušníkom.
 3. súhlasím s tím, že sexuálne orientovaný materiál som oprávnený používať iba v
  súkromí a to výlučne pre svoju osobnú potrebu.
 4. sexuálne materály ma neurážajú, nepohoršujú a / alebo inak neohrozujú. Na
  tieto stránky vstupujem dobrovoľne.
 5. neposkytnem a ani priamo alebo nepriamo neumožním prístup k materálom
  získaných na týchto stránkach osobám mladším ako 18 rokov ani iným osobám, ktoré
  nespĺňajú podmienky uvedené v tomto obsahu.
  Pokiaľ nespĺňate čo by len 1 podmienku uvedenú v bodoch 1 až 5 opustite prosím
  ihneď tieto stránky.

Pokiaľ spĺňate všetky podmienky od 1 až po 5, ste oprávnení používať tieto stránky. Môžete surfovať pokojne ďalej. Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek (emocionálnu, finančnú, hmotnú …) možnú ujmu spôsobenú používaním tejto stránky. Všetok pornograficky materiál je poskytovaný tretími stranami. Pornografiu nehromadíme ani nevytvárame, nie uložená na našom servery, iba na ňu odkazujeme a zdieľame videá od tretích strán.