Podmineky používania

Používaním stránky súhlasíte s podmienkami používania uvedeními nižšie.
Nachádzate sa na stránke s erotickou a sexuálnou tematikou. Prečítajte si prosím
pozorne nasledujúce podmienky používania:
1. je mi viac ako 18 rokov a dosiahol som dospelosť.
2. pokiaľ sa nachádzate v štáte, v ktorom je hranica dospelosti stanovená
odlišne od Slovenskej republiky, potvrdzujete, že spĺňate všetky podmienky
dospelosti v danom štáte a že vstup na tieto stránky nie je omedzený a / alebo
zakázaný predpisom štátu, v ktorom sa nachádzate a / alebo ktorého ste štátnym
príslušníkom.
3. súhlasím s tím, že sexuálne orientovaný materiál som oprávnený používať iba v
súkromý a to výlučne pre svoju osobnú potrebu.
4. sexuálne materály ma neurážajú, nepohoršujú a / alebo inak neohrozujú. Na
tieto stránky vstupujem dobrovoľne.
5. neposkytnem a ani priamo alebo nepriamo neumožním prístup k materálom
získaných na týchto stránkach osobám mladším ako 18 rokov ani iným osobám, ktoré
nespĺňajú podmienky uvedené v tomto obsahu.
Pokiaľ nespĺňate čo by len 1 podmienku uvedenú v bodoch 1 až 5 opustite prosím
ihneď tieto stránky.
Pokiaľ spĺňate všetky podmienky od 1 až po 5, ste oprávnení používať tieto
stránky. Môžete surfovať pokojne ďalej.
Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek (emocionálnu,
finančnú, hmotnú …) možnú újmu spôsobenú používaním tejto stránky. Všetok
pornograficky material je poskytovaný tretími stranami.
Pornografiu nehromadíme ani nevytvárame, iba na ňu odkazujeme.